JAARLIJKSE ALL IN

De meest complete reisverzekering van Toeris: een gans jaar zorgeloos boeken en reizen.

Bereken

Aantal reizigers Spin UpSpin Down
Ingangsdatum
Extra maanden Spin UpSpin Down
Ik wens mijn jaarlijkse ALL-IN aan te vullen met:
Totale premie: € 175,00

Annulatie

In geval van annulatie van je reis, betalen wij de annulatiekosten en/of wijzigingskosten volledig terug in de volgende gevallen:

 • Overlijden, ongeval, ziekte of acute verergering van een voorafbestaande ziekte van de verzekerde, zijn levensgezel of een familielid tot in de tweede graad
 • Overlijden of hospitalisatie van een lid van het onthaalgezin waar men de vakantie zou doorbrengen
 • Opzeg van de arbeidsovereenkomst
 • Intrekking van het verlof
 • Belangrijke schade aan de onroerende goederen
 • Verplichte aanwezigheid:
  • Als getuige of jurylid voor een rechtbank
  • Voor een herkansingsexamen   
  • Bij de adoptie van een kind    
  • Voor een orgaantransplantatie (als donor of ontvanger)
 • Medische tegenindicatie voor de noodzakelijke inentingen
 • Complicaties bij de zwangerschap
 • Diefstal of totale immobilisatie van het privé voertuig
 • Vertraging bij de inscheping
 • Verplichte aanwezigheid bij een echtscheidingsprocedure
 • Car- of homejacking
 • Kidnapping of verdwijning van de verzekerde of een familielid tot in de tweede graad
 • Intrekking van het verlof van een beroepsmilitair wegens een buitenlandse opdracht
 • Natuurramp, epidemie of terroristische aanslag

Bijstand personen

 • Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde
 • Medische kosten tot € 2.000.000 
 • Nabehandelingskosten in het land van domicilie tot € 6.200
 • Dringende terugkeer:
  • Bij overlijden, ernstige ziekte of ongeval van de levensgezel of een familielid tot in de tweede graad
  • Bij zware materiële schade aan de onroerende goederen
  • Bij een oproeping voor een orgaantransplantatie
 • Familiale bijstand
 • Extra retourkosten
 • Verlies of diefstal van de reisdocumenten en vervoerbewijzen in het buitenland
 • Repatriëring van de verzekerde bij de hospitalisatie van een kind
 • Bijstand van een advocaat en strafrechterlijke borgsom
 • Ter plaatse sturen van een beroepsvervanger
 • Opzoekings- en reddingskosten
 • Tolk en vertaalkosten
 • Natuurramp, epidemie of terroristische aanslag:
  • Extra verblijfskosten
  • Omboekingskosten
  • Medische kosten en repatriëring

Bagageverzekering

Niets zo frustrerend als problemen met bagage op reis.

Met een handige bagageverzekering hoef je je al een stuk minder zorgen te maken. Gehele of gedeeltelijke beschadiging, diefstal en niet-aflevering van bagage: dat is allemaal verzekerd tot € 2.500.

En het mooie is, je betaalt er geen cent meer voor. Deze bagageverzekering maakt namelijk deel uit van onze gewone reisverzekeringen.

Ook als je bagage in het buitenland wordt afgeleverd met een vertraging van minimum 12 uur, vergoeden wij de aankopen van eerste noodzaak tot € 250. Ook kampeermateriaal (opgesteld op een gereglementeerde kampeerplaats) is gedekt tegen gehele of gedeeltelijke beschadiging.

Lichamelijke ongevallen

Bij overlijden of een blijvende invaliditeit ten gevolgde van een ongeval jou tijdens de reis overkomen, betalen wij jou of je erfgenamen nog een extra kapitaal van:

 • € 25.000 bij overlijden
 • tot € 25.000 bij blijvende invaliditeit

Vertraging

Bij vertraging op de eindbestemming worden volgende forfaitaire vergoedingen toegekend:

 • Meer dan 2 uur vertraging: € 50
 • Meer dan 3 uur vertraging: € 70
 • Meer dan 4 uur vertraging: € 85
 • Meer dan 6 uur vertraging: € 100

Vakantieonderbreking

In geval dat je de reis dient te onderbreken, geniet je door deze waarborg de vergoeding van de verloren vakantiedagen tot € 2.500 per persoon

Pechbijstand voertuig Europa

 • Sleepkosten tot € 500
 • Opsturen van wisselstukken
 • Repatriëring van het voertuig en de verzekerde inzittende bij diefstal, brand, ongeval of mechanisch defect met een herstelling van meer dan 5 werkdagen
 • Stallingskosten
 • Erelonen van experts of gerechtsdeurwaarders
 • Hotelkosten of kosten voor een taxi of huurwagen tot € 250
 • Vervangingschauffeur
 • Ter beschikking stellen van een vervangwagen of een ander vervoermiddel bij diefstal, brand, ongeval of mechanisch defect waarbij het voertuig niet binnen de 48 uur kan hersteld of teruggevonden worden
 • Ofwel de kosten voor vervangend vervoer tot € 650 en de transportkosten van de bagage tot € 250