JAARLIJKSE ANNULATIEVERZEKERING

Ziekte of ongeval, een tweede zittijd, werkverlies of een relatiebreuk: een annulatieverzekering afsluiten is altijd verstandig. Met Toeris boek je zorgeloos je reis en vermijd je een financiële kater: in geval van annulatie van je reis, betalen wij de annulatiekosten en/of wijzigingskosten volledig terug.

Bereken

Aantal reizigers Spin UpSpin Down
Boekingsdatum
Ingangsdatum
Totale premie: € 70,00

Annulatie

In geval van annulatie van je reis, betalen wij de annulatiekosten en/of wijzigingskosten (vrijstelling van € 50 per persoon) volledig terug in de volgende gevallen:

 • Overlijden, ongeval, ziekte of acute verergering van een voorafbestaande ziekte van de verzekerde, zijn levensgezel of een familielid tot in de tweede graad
 • Overlijden of hospitalisatie van een lid van het onthaalgezin waar men de vakantie zou doorbrengen
 • Opzeg van de arbeidsovereenkomst
 • Intrekking van het verlof
 • Afsluiten van een nieuw arbeidscontract van minimum 6 maanden
 • Ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger
 • Ziekte, ongeval of overlijden van de kinderoppas
 • Belangrijke schade aan de onroerende goederen
 • Verplichte aanwezigheid:
  • Als getuige of jurylid voor een rechtbank
  • Voor een herkansingsexamen   
  • Bij de adoptie van een kind    
  • Voor een orgaantransplantatie (als donor of ontvanger)
 • Medische tegenindicatie voor de noodzakelijke inentingen
 • Complicaties bij de zwangerschap
 • Reizen voorzien tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap
 • Diefstal of totale immobilisatie van het privé voertuig
 • Vertraging bij de inscheping
 • Verplichte aanwezigheid bij een echtscheidingsprocedure
 • Car- of homejacking
 • Kidnapping of verdwijning van de verzekerde of een familielid tot in de tweede graad
 • Intrekking van het verlof van een beroepsmilitair wegens een buitenlandse opdracht
 • Natuurramp, epidemie of terroristische aanslag