TIJDELIJKE ANNULERINGSVERZEKERING

Ziekte of ongeval, een tweede zittijd, werkverlies of een relatiebreuk: een annuleringsverzekering afsluiten is altijd verstandig. Met Toeris boek je zorgeloos je reis en vermijd je een financiële kater: in geval van annulering van je reis, betalen wij de annuleringskosten en/of wijzigingskosten volledig terug.

Bereken

Aantal reizigers Spin UpSpin Down
Totale reissom
Boekingsdatum
Vertrekdatum
Terugkeerdatum
Totale premie: € 25,00

Annulatie

 

Je kan de waarborg annulatie onderschrijven als optie bij je reisbijstand of als alleenstaande waarborg.

In geval van annulatie van je reis, betalen wij de annulatiekosten en/of wijzigingskosten volledig terug in de volgende gevallen:

 • Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, zijn levensgezel of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met ingebrip van de schoonfamilie
 • Een acute verergering van een voorafbestaande ziekte
 • Overlijden of hospitalisatie van een lid van het onthaalgezin waar men de vakantie zou doorbrengen
 • Complicaties bij de zwangerschap
 • Opzeg van de arbeidsovereenkomst
 • Intrekking van het verlof
 • Belangrijke schade aan de onroerende goederen
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als:
  • getuige of jurylid voor een rechtbank
  • student voor een herkansingsexamen
 • Diefstal of totale immobilisatie van het privé voertuig
 • Vertraging op het moment van de inscheping
 • Intrekking van het verlof van een verzekerde beroepsmilitair wegens een buitenlandse opdracht

Vakantieonderbreking


Als je de waarborg annulering hebt onderschreven, geniet je ook van de waarborg vakantieonderbreking. In geval dat je de reis dient te onderbreken, geniet je door deze waarborg de vergoeding van de verloren vakantiedagen tot maximum € 20.000 per verzekerde.