TIJDELIJK REISBIJSTAND

Alleen of in gezinsverband, in Europa of aan de andere kant van de wereld: met een reisbijstand van Toeris vertrek je op reis met een gerust gemoed. Een romantische citytrip, een actieve ski- of doe-vakantie, paradijselijk genieten of een belangrijke zakentrip: Toeris reist steeds met je mee, 24 uur op 24, 365 dagen per jaar.

Bereken

Aantal reizigers Spin UpSpin Down
Vertrekdatum
Terugkeerdatum
Land van bestemming
Ik wens mijn tijdelijke reisbijstand aan te vullen met:
Totale premie: € 20,00

Bijstand personen

 • Repatriëring bij ziekte, lichamelijk ongeval of overlijden van de verzekerde in het buitenland
 • Medische kosten ten gevolge van ziekte of lichamelijk ongeval in het buitenland tot maximum € 2.000.000 per verzekerde
 • Onderbreking van de reis ten gevolge van een vroegtijdige terugkeer:
 • Familiale bijstand
 • Extra retourkosten
 • Medisch advies
 • Verzending van geneesmiddelen in het buitenland
 • Doorgeven van dringende boodschappen
 • Verlies of diefstal van de bagage in het buitenland
 • Verlies of diefstal van de reisdocumenten in het buitenland
 • Terugbrenging huisdieren
 • Dierenartskosten
 • Tolk- en/of vertaalkosten
 • Huishoudelijke hulp
 • Diefstal vervoerbewijzen in het buitenland
 • Bijstand bij hospitalisatie van een kind van de verzekerde in België
 • Voorschieten van geld in het buitenland
 • Terugbetaling van de skipas
 • Bezorgen van beroepsdocumenten
 • Ter plaatse brengen van een beroepsvervanger bij beroepsverplaatsingen
 • Opzoekings- en reddingskosten
 • Gedwongen verlengd verblijf
 • Terrorisme, natuurrampen en epidemies
 • Bijstand van advocaat - strafrechterlijke borgsom

Bagageverzekering

 

Niets zo frustrerend als problemen met bagage op reis. Met een handige bagageverzekering hoef je je al een stuk minder zorgen te maken. Gehele of gedeeltelijke beschadiging, diefstal en niet-aflevering van bagage: dat is allemaal verzekerd tot € 2.500.

En het mooie is, je betaalt er geen cent meer voor. Deze bagageverzekering maakt namelijk deel uit van onze formule reisbijstand.

Ook als je bagage in het buitenland wordt afgeleverd met een vertraging van minimum 12 uur, vergoeden wij de aankopen van eerste noodzaak tot € 250. Ook kampeermateriaal (opgesteld op een gereglementeerde kampeerplaats) is gedekt tegen gehele of gedeeltelijke beschadiging.

Lichamelijke ongevallen

Bij overlijden of een blijvende invaliditeit ten gevolgde van een ongeval jou tijdens de reis overkomen, betalen wij jou of je erfgenamen nog een extra kapitaal van van maximum € 25.000 bij overlijden of blijvende invaliditeit

Pechbijstand voertuig Europa

 • Sleepkosten tot € 500
 • Verzendingskosten van wisselstukken
 • Repatriëring van het voertuig vanuit het buitenland naar de woonplaats van de verzekerde of de garage in de buurt
 • Stallingskosten
 • Erelonen van experts of gerechtsdeurwaarders
 • Hotelkosten of kosten voor een taxi of huurwagen tot € 250
 • In geval het voertuig ter plaatse onherstelbaar is binnen de 5 werkdagen en vanuit het buitenland gerepatrieerd wordt door De Europese, de terugreiskosten van de verzekerde inzittenden naar hun woonplaats per trein of per lijnvliegtuig

Facultatieve waarborg "vervangwagen in het buitenland"

Mits betaling van de bijpremie wordt bij panne, ongeval of diefstal in het buitenland en indien het verzekerde voertuig niet binnen de 48 uur kan hersteld worden of niet teruggevonden wordt een vervangwagen of vervangend vervoer geregeld door de alarmcentrale.

Annulatie

 

Je kan de waarborg annulatie onderschrijven als optie bij je reisbijstand of als alleenstaande waarborg.

In geval van annulatie van je reis, betalen wij de annulatiekosten en/of wijzigingskosten volledig terug in de volgende gevallen:

 • Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, zijn levensgezel of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met ingebrip van de schoonfamilie
 • Een acute verergering van een voorafbestaande ziekte
 • Overlijden of hospitalisatie van een lid van het onthaalgezin waar men de vakantie zou doorbrengen
 • Complicaties bij de zwangerschap
 • Opzeg van de arbeidsovereenkomst
 • Intrekking van het verlof
 • Belangrijke schade aan de onroerende goederen
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als:
  • getuige of jurylid voor een rechtbank
  • student voor een herkansingsexamen
 • Diefstal of totale immobilisatie van het privé voertuig
 • Vertraging op het moment van de inscheping
 • Intrekking van het verlof van een verzekerde beroepsmilitair wegens een buitenlandse opdracht

Vakantieonderbreking


Als je de waarborg annulering hebt onderschreven, geniet je ook van de waarborg vakantieonderbreking. In geval dat je de reis dient te onderbreken, geniet je door deze waarborg de vergoeding van de verloren vakantiedagen tot maximum € 20.000 per verzekerde.