Wat bij schade?

Annulatie van je reis

Wanneer je reisorganisator (reisagent, touroperator, verhuurder, luchtvaartmaatschappij of andere) verwittigen?

Je dient onmiddellijk je reisorganisator in te lichten, zodat deze de annulatiekosten tot een minimum kan beperken. Dit is erg belangrijk, want bij een laattijdige annulatie riskeer je dat de kosten niet volledig vergoed worden.

Download hier:
- aangifteformulier annulatie
- medische vragenlijst bij ziekte of ongeval

Medische kosten en nabehandelingskosten

Gelieve steeds copies te maken van de originele rekeningen en kostennota’s. De originele stukken dien je aan je mutualiteit te overhandigen. Na terugbetaling van de mutualiteit bezorg je ons de copies van de rekeningen samen met de originele afrekening van de mutualiteit. Bij weigering tot vergoeding van de mutualiteit, dien je ons steeds de originele rekeningen samen met de weigeringsbrief over te maken.

Welke nabehandelingskosten worden verzekerd?
Uitsluitend de medische kosten (na tussenkomst van de mutualiteit) die voortvloeien uit een ongeval (geen ziekte) in het buitenland, vastgesteld door de buitenlandse behandelende arts. De dekking geldt tot maximum één jaar na het ongeval met uitsluiting van alle medische apparaten en vervoerskosten.

Download hier:
- aangifteformulier medische kosten

Bagageproblemen

Welke documenten dien je over te maken bij beschadiging, diefstal of niet-aflevering van de bagage?

Ofwel het proces-verbaal van de plaatselijke overheid samen met een gedetailleerde omschrijving van de omstandigheden. Ofwel de originele vaststelling van de verantwoordelijke vervoerder (PIR voor luchtvaartmaatschappijen), samen met:

  • de originele bagagelabels;
  • de originele vervoerbewijzen;
  • de originele aankoopbewijzen (facturen, garantiebewijzen, rekeninguittreksels, ...) met vermelding van de aankoopprijs en de aankoopdatum of de aankoopbewijzen van de voorwerpen van eerste noodzaak;
  • bij niet-aflevering van de bagage: een attest van de verantwoordelijke vervoerder dat de bagage als definitief verloren moet worden beschouwd.

Download hier:
- aangifteformulier bagage en eerste aankopen

Vertraging

Welke documenten dien je over te maken bij vertraging van de vlucht?

De originele vaststelling van de luchtvaartmaatschappij met vermelding van de reden en de duur van de vertraging, samen met:

  • de originele instapkaarten;
  • de originele vliegtuigtickets;
  • de bestelbon en/of de factuur.
Download hier:
- aangifteformulier vertraging